Het ontstaan van iets nieuws

De Scheppinginfo-icon is een voortschrijdend proces van hernieuwing en veranderinginfo-icon.

Vanuit het perspectief van de biologieinfo-icon weten we hoe leven zich voortplant en zichzelf in stand houdt door het uitwisselen van DNA. Toch is onze kennisinfo-icon van evolutieinfo-icon maar heel beperkt, we kunnen de gevolgeninfo-icon wel zien maar wat de drijvende kracht is blijft een mysterie. De huidige consensusinfo-icon van de sterkste overleeft staat op losse schroeven, omdat we ontdekkeninfo-icon dat niet alle levensvormen elkaar proberen weg te concurreren. Zo blijkt uit onderzoek dat volwassen bomeninfo-icon kleinere zaailingen ondersteunen met voedingsstoffen en waterinfo-icon, wat laat zien dat het leven in een bosinfo-icon samenwerkt als een groot organisme i.p.v. een verzameling egocentrische levensvormen die elkaar het licht op de bladeren niet gunnen.

Het is net als het menselijk lichaam, waarin alle cellen met elkaar in balansinfo-icon zijn en elkaar dienen voor het welzijn van het geheel. Zonder deze balans zouden bepaalde cellen zich extreem kunnen vermenigvuldigen ten koste van de rest en is het een kwestie van tijd totdat de belangrijkste organen niet meer kunnen functioneren en het lichaam sterft. Dit proces wordt kankerinfo-icon genoemd.

Zonder balans is het leven ten einde.

Evolutie zou een ander woord voor synergieinfo-icon kunnen zijn, omdat evolutie het vermogen tot aanpassing impliceert waardoor iets kan overleveninfo-icon wanneer de omstandigheden veranderen. Als dit zou gebeuren zonder dat er iets nieuws wordt toegevoegd, zonder dat er synergie is, zou al het leven zijn diversiteit verliezen en langzaam veranderen in een eenheidsworst. Als een kind nooit de wens zou hebben om contact te maken met zijn omgeving dan zou hij ook nooit proberen om iets vast te pakken en uiteindelijk leren lopen. Dit leidt terug naar de intentieinfo-icon om te leven, dit is de synergie van het leven.

Er is nog nooit iets gebeurd zonder een voorafgaande intentie.

Groot of klein, bewust of onbewust, intentie is op alle niveaus de kracht die vernieuwinginfo-icon en innovatieinfo-icon aanwakkert. Wanneer je de innerlijke wens voor iets nieuws voelt opzwellen, maak er dan ruimte voor en sta jezelf toe om het onbekende te manifesteren. Dit stelt je in staat om als mens te groeien.

Deze tekst is onderdeel van een serie, je vindt ze allemaal via: Woorden van wijsheid en liefde

Related Articles