Een begin zonder einde

Image by: 
Nick van Zutphen

Ooit ontsprong een intentieinfo-icon,
nog voor tijd tijd werd,
ontstond er een beweging,
vanuit de puurheid van liefdeinfo-icon,
ontsproot een vonk,
die zou uitgroeien tot een zon.

In de materiële wereld werden twee hemellichamen aangetrokken,
lang was hun weg om uiteindelijk in elkaars krachtveld te verschijnen.

Als planeten begonnen zij rond elkaar te draaien, in een ovaal rond de zon, hun zon,
de vertegenwoordiger van hun liefde,
het begin van een nieuw liefdesstelsel.

Terwijl de aantrekking groeide, ging de zon steeds feller stralen.
Er ontstond leven op de planeten,
weeldig tierend op de liefdevolle energie,
als een expressie van hun intentie.

De planeten gonsden van gelukinfo-icon, het licht werd gezien vanuit alle uithoeken van het heelal,
van verre kwamen vele dit kleine wonder aanschouwen,
voorzichtig meeliftend op de zachte scheppende energie.

Vanuit de onmetelijke vrijheidinfo-icon, ontstond een nieuwe leven,
er verscheen een maaninfo-icon aan de horizon.

Een hemellichaam die zich langzaam manifesteerde, die lange tijd, in energie, al aanwezig was.
Met de diepe wens om ooit ook een planeet te zijn,
leerde ze de wetten van de natuurinfo-icon kennen,
begreep ze wat het inhield om een hemellichaam te zijn.

Vanuit deze kracht trok ze materie aan, om de vorm van een maan aan te nemen,
eerst haast onzichtbaar en transparant,
naarmate het proces vorderde,
werd ze steeds zichtbaarder,
om uit te groeien tot een volwaardige maan.

Een maan met een planinfo-icon, haar baan rond de moederplaneet werd steeds groter,
om zich uiteindelijk uit haar krachtveld los te maken,
en een eigen zonnestelsel te beginnen.

Liefde is zo krachtig als de schepper zelf,
geliefde scheppen nieuw leven,
naar hun eigen zelfbeeld,
Opdat hun scheppinginfo-icon ooit vrij mag zijn,
zichzelf delend, tot in de oneindigheid.

Related Articles